Korekta paznokcia wrastającego

KOREKTA PAZNOKCIA WRASTAJĄCEGO


polega na klinowym podcięciu wrastającej części paznokcia, oczyszczeniu wałów paznokciowych, założeniu tamponady lub rurki protekcyjnej.