Pobranie materiału do badań mykologicznych i bakteriologicznych

POBRANIE MATERIAŁU DO BADAŃ MYKOLOGICZNYCH I BAKTERIOLOGICZNYCH