Konsultacje dietetyczne

KONSULTACJE DIETETYCZNE


przeprowadzane są przez dietetyka klinicznego i składają się z 2 etapów.

Pierwszy etap – DIAGNOSTYKA, która jest obszernym wywiadem żywieniowym, omówieniem problemów i wstępnym ustaleniem celów dietetycznych trwa ok. 60 minut.

Drugim etapem jest PRZEDSTAWIENIE PLANU ŻYWIENIOWEGO wraz z omówieniem wszelkich zagadnień związanych z wprowadzeniem w życie jadłospisu oraz zmiany nawyków żywieniowych. Plan żywieniowy przygotowujemy na 7 lub 14 dni, wizyta trwa do 60 minut.

Ponadto oferujemy WIZYTY KONTROLNE, które powinny się odbywać średnio co 3-4 tygodnie celem monitorowania postępów, podsumowania zmian w wadze, samopoczuciu i dolegliwościach oraz wyznaczeniu kolejnych celów terapeutycznych.